Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο
1 Μπρας Ιωάννης Πρόεδρος 6980377703
2 Πασπαράκη Μαρία Αντιπρόεδρος 6936900194
3 Λάμψα Κασσιανή Γραμματέας 6974005892
4 Παπαδάκη Μαρία Ταμίας 6932765629
5 Ζερβάκης Ιωάννης Ειδ. Γραμματέας 6944560650
6 Φραγκάκη Αικατερίνη Μέλος 6972772426
7 Ραπτάκη Εμμανουέλα Μέλος 6973064152
8 Πεπονάκη Δέσποινα Μέλος 6955828371