Εγγραφές

Οι εγγραφές των μαθητών για την επόμενη τάξη πραγματοποιούνται εντός του μηνός Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους, οπότε οι γονείς / κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής ? δήλωση (ακολουθεί παρακάτω) ή να περάσουν από το σχολείο να την συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου. Η διαδικασία αυτή αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων.

Η εγγραφή στην Α Γυμνασίου ολοκληρώνεται με την παραλαβή του απολυτηρίου Δημοτικού. Για τους μαθητές Β και Γ τάξης ανανεώνεται η εγγραφή, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, εφόσον έχει υποβληθεί η συγκεκριμένη αίτηση.