Νομοθεσία

Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα:

  • edu.klimaka.gr  – Λειτουργία Γυμνασίων
  • ΠΔ 126/2016 – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου
  • YA 33120/2017 – Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
  • YA 10645/2018 – Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • ΥΠΠΕΘ 13963/26-1-2018 – Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.
  • ΥΠΠΕΘ 14181/26-1-2018 – Εγκύκλιος σε εφαρμογή του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018