Ημερήσιο αρχείο: 6 Νοεμβρίου, 2020

Διαδικασία δανεισμού των Tablet από το σχολείο για τις ανάγκες της Τηλεκπαίδευσης

Το σχολείο μας παρέλαβε 10 Tablet τα οποία μπορούν να δανειστούν σε μαθητές για τις ανάγκες της Τηλεκπαίδευσης.  Ο δανεισμός θα γίνει σε μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέτουν H/Y ή...