Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2020

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους, προς ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού, τη...