Εγγραφές στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Εγγραφής Ανανέωση Εγγραφής Η συγκεκριμένη αίτηση είναι προσβάσιμη και μέσω των παρακάτω μενού του ιστότοπου: Το Σχολείο > Πλαίσιο Σπουδών > Εγγραφές Μαθητές και Γονείς > Εγγραφές